Thứ 5, Ngày 22/03/2018
Kết quả học tập
Học kỳ Ngày Tóm tắt Tải về
Danh sách khen thưởng học sinh HKI. 05/01/2018 Danh sách khen thưởng học sinh HKI.
Kết quả học tập HKI học sinh khối 9. 26/12/2017 Kết quả học tập HKI học sinh khối 9.
Kết quả học tập HKI học sinh khối 8. 26/12/2017 Kết quả học tập HKI học sinh khối 8.
Kết quả học tập HKI học sinh khối 7. 26/12/2017 Kết quả học tập HKI học sinh khối 7.
Kết quả học tập HKI học sinh khối 6. 26/12/2017 Kết quả học tập HKI học sinh khối 6.
Đơn xin phúc khảo bài thi 14/9/2017 Đơn xin phúc khảo bài thi
Kết quả thi HSG cấp trường 9 vòng 1. 14/9/2017 Kết quả thi HSG cấp trường 9 vòng 1.
Kết quả thi HSG cấp trường 9 vòng 1. 14/9/2017 Kết quả thi HSG cấp trường 9 vòng 1.
Kết quả thi HSG cấp trường K6,7,8 vòng 1. 14/9/2017 Kết quả thi HSG cấp trường K6,7,8 vòng 1.
Dang sách chia phòng thi HSG 9 09/9/2017 Dang sách chia phòng thi HSG 9 vòng 1
Dang sách chia phòng thi HSG 6,7,8 09/9/2017 Dang sách chia phòng thi HSG 6,7,8
Kết quả thi khảo sát Tiếng anh lớp 6. 21/7/2017 Kết quả thi khảo sát Tiếng anh lớp 6.
DANH SÁCH THI KS TA LỚP 6 10/7/2017 DANH SÁCH THI KS TA LỚP 6
Danh sách học sinh lớp 6 tại huyện. 03/7/2017 Danh sách học sinh lớp 6 tại huyện.
Giấy xác nhận học sinh học Tiếng anh. 03/7/2017 Giấy xác nhận học sinh học Tiếng anh.
Kết quả tuyển sinh lớp 6 năm học 2017 - 2018. 13/6/2017 Kết quả tuyển sinh lớp 6 năm học 2017 - 2018.
Tổng hợp kết quả các cuộc thi của HS năm học 2016-2017 25/5/2017 Tổng hợp kết quả các cuộc thi của HS năm học 2016-2017
Tổng hợp kết quả giao lưu HSG cấp thành phố 15/5/2017 Tổng hợp kết quả giao lưu HSG cấp thành phố
Kết quả giao lưu HSG 6,7,8 cấp Thành phố. 15/5/2017 Kết quả giao lưu HSG 6,7,8 cấp Thành phố.
Danh sách HS dự kiến trao học bổng (Điểm trên 9.2) 11/5/2017 Danh sách HS dự kiến trao học bổng (Điểm trên 9.2)
Điểm khối 9 cả năm - năm học 2016 - 2017 11/5/2017 Điểm khối 9 cả năm - năm học 2016 - 2017
Điểm khối 9 HKII - năm học 2016 - 2017 11/5/2017 Điểm khối 9 HKII - năm học 2016 - 2017
Điểm khối 8 cả năm - năm học 2016 - 2017 11/5/2017 Điểm khối 8 cả năm - năm học 2016 - 2017
Điểm khối 8 HKII - năm học 2016 - 2017 11/5/2017 Điểm khối 8 HKII - năm học 2016 - 2017
Điểm khối 7 cả năm - năm học 2016 - 2017 11/5/2017 Điểm khối 7 cả năm - năm học 2016 - 2017
Điểm khối 7 HKII - năm học 2016 - 2017 11/5/2017 Điểm khối 7 HKII - năm học 2016 - 2017
Điểm khối 6 cả năm - năm học 2016 - 2017 11/5/2017 Điểm khối 6 cả năm - năm học 2016 - 2017
Điểm khối 6 HKI năm học 2016 - 2017 11/5/2017 Điểm khối 6 HKI năm học 2016 - 2017
Danh sách thi IOE cấp quốc gia. 25/3/2017 Danh sách thi IOE cấp quốc gia.
Danh sách chia phòng thi HSG vòng 2 lớp 6,7,8 13/3/2017 Danh sách chia phòng thi HSG vòng 2 lớp 6,7,8
Phóng sự về mái Trường THCS Chu Văn An
Bài hát về mái Trường THCS Chu Văn An
Tổng lượt truy cập
Truy cập trong ngày
Số khách trực tuyến
:
:
8.071.948
217
4
4