<a href="/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/to-chuyen-mon/toan-ly" title="KHOA HỌC TỰ NHIÊN" rel="dofollow">KHOA HỌC TỰ NHIÊN</a>

GIỚI THIỆU TỔ KHTN

Danh sách các giáo viên tổ Toán Lý   Tổng số: 23 Trình độ: Thạc sĩ 2 Đại học 21 Giáo viên giỏi cấp tỉnh 3 lần Vũ Kim Liên, Phạm Quốc Khánh, Phạm Anh Loan, Nguyễn Lan Hương, Đỗ Tuyết Lan 2 lần Lê Huệ Anh 1 lần Trần Thu Dung, Lê Mỹ Anh, Phan Thị Tô ...
BÀI HÁT VỀ TRƯỜNG CHU VĂN AN

Liên kết nhanh website
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 178
Tháng 12 : 2.490
Quý 4 : 553.186
Năm 2022 : 3.561.416